Danışmanlık ve Hukuk ile ilgili her tür sorununuz için bizi arayabilirsiniz!

Aktürk Hukuk Bürosu; kamulaştırma hukuku kapsamında, adli yargıda görülmekte olan kamulaştırma bedel tespit ve tescil davaları, acele kamulaştırma davaları, kamulaştırmasız el atma davaları ve idari yargıda görülmekte olan kamulaştırmanın iptaline yönelik davaların takibini yoğun şekilde sağlamaktadır.

Diğer taraftan kamulaştırmaya konu edilen taşınmaz maliklerinin vekili olarak takip ettiğimiz dava ve süreçlerde taşınmazların hak ettiği değeri bulması ve müvekkillerimiz bakımından mağduriyet oluşmaması için hizmet sağlamaktayız.

Kamulaştırma Kanunu’nda sayılan ilkelerin somut olaya uygulanması, somut olaya uygun doğru emsal tespitlerinin yapılması, somut olaya konu taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörlerin dikkate alınması esasları gibi dinamiklere sahip bu kamulaştırma davalarında amacımız, kamulaştırma ile ortaya çıkan mağduriyeti minimuma indirgemek ve dava konusu taşınmazların gerçek değerlerinin tespit edilmesinde yol gösterici olmaktır.

  • Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davaları
  • Acele kamulaştırma davaları
  • Kamulaştırmasız el atma davaları
  • İdari yargıda görülmekte olan kamulaştırmanın iptaline yönelik davalar

Bütün Hakları Saklıdır © 2020