Danışmanlık ve Hukuk ile ilgili her tür sorununuz için bizi arayabilirsiniz!

“Tüketici” kavramı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişi olarak ifade etmektedir. Bu kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısında ise tüketici bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi olarak ifade edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan ayrı olarak Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkındaki Yönetmelik, Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Devre Tatil Sözleşmeleri Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Paket Tur Sözleşmeleri Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik bu konuyu düzenleyen hukuki metinlerdir. Aktürk Hukuk Bürosu’nda, Tüketici Hukuku alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık yapılmaktadır.

  • Alım Satım Sözleşmeleri
  • Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi
  • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
  • Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
  • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
  • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
  • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

Bütün Hakları Saklıdır © 2020